​My friends from prison they ask unto me: How good, how good does it feel to be free?


​And I answer them most mysteriously: Are birds free from the chains of the skyway?

Bob Dylan

Er du pårørende?

Når en kæreste eller ægtefælle, en søn - eller bare en god ven - varetægtsfængsles, opleves det både for den fængslede og familien som meget belastende.

Der er mange spørgsmål der melder sig, af både praktisk og anden karakter.

Jeg har som forsvarer tavshedspligt, og kan således som oftest ikke udtale mig om hvorfor han eller hun er blevet varetægtsfængslet.

Når det er sagt, hjælper jeg gerne med oplysninger om, hvorvidt den fængslede har det godt, behovet for tøj, penge eller andet - ting som opleves som helt afgørende for den indsatte.

Såfremt du ønsker at besøge den indsatte skal du have godkendt en besøgstilladelse, hvorefter du kan bestille besøg - normalt 7 dage frem i tiden.

Besøg kan f.s.v.a

Venstre Fængselbestilles på 72 55 52 21

  • Mandag -torsdag 15:00 -20:00
  • Søndage 10:00 - 14:00

Blegdammens Fængselbestilles på 72 55 54 52

  • Hverdage 12.30-13.30

Ønsker du at skrive til den indsatte, skal du blot anføre fulde navn og fødselsdato, postboks 701, 2450 København SV.

Du må i visse typer sager påregne at politiet gennemlæser brevene.

Har du i øvrigt brug for konkret information, kan du anonymt ringe til en socialrådgiver

Kriminalforsorgen 70 26 04 06

  • Hverdage 9:00-15:00 & 19:00 - 22:00
  • Weekend 12:00 - 18:00

Ellers er du altid velkommen til at kontakt mig på 70 20 80 84

Ingen spørgsmål er for dumme!​

Zieglers Gaard | Nybrogade 12 | 1203 København K  |  Tlf.: 70 20 80 84  |  Mobil 30 52 05 59  | E-mail: lbs@strafferetsadvokat.dk