​My friends from prison they ask unto me: How good, how good does it feel to be free?


​And I answer them most mysteriously: Are birds free from the chains of the skyway?

Bob Dylan

​Honorering

En sigtet eller tiltalt har ret til at vælge sin egen forsvarer.

Salæret i straffesager fastsættes af retten.

Grundsatsen udgør p.t. kr. 2175,- incl. moms pr. time.

For fængselsbesøg,fristforlængelser og retsmøder gælder faste takster.

Ovennævnte gælder for alle beskikkede forsvarere.

Bliver du frifundet betaler Statskassen naturligvis alle omkostninger, der har været forbundet med mit arbejde.

Bliver du dømt, skal du erstatte Statskassen det tilkendte honorar.

Jeg sørger altid for, at du ikke kommer til at betale for meget, såfremt dele af salæret skyldes forhold du ikke har haft indflydelse på.

Zieglers Gaard | Nybrogade 12 | 1203 København K  |  Tlf.: 70 20 80 84  |  Mobil 30 52 05 59  | E-mail: lbs@strafferetsadvokat.dk