​My friends from prison they ask unto me: How good, how good does it feel to be free?


​And I answer them most mysteriously: Are birds free from the chains of the skyway?

Bob Dylan

Hvem er jeg?​

Lene Brinch Sørensen

Født den 6. april 1967

  • Advokatbeskikkelse og møderet for Landsret 1995.
  • Beneficeret advokat 2001.
  • Møderet for Højesteret 2002.

Jeg er uddannet advokat fra 1995, og har gennem årene beskæftiget mig med en bred vifte af de juridiske discipliner, herunder formueret, familieret og erstatningsret, altid med hovedvægten på arbejdet i retssalene.

Jeg har siden 2001 i stigende grad arbejdet med strafferet, og fungerer i dag udelukkende som forsvarsadvokat.

Sprog

Engelsk, tysk, italiensk.​

Zieglers Gaard | Nybrogade 12 | 1203 København K  |  Tlf.: 70 20 80 84  |  Mobil 30 52 05 59  | E-mail: lbs@strafferetsadvokat.dk